Πληροφορίες για την περιοχή

Natura 2000: Προστατευόμενη περιοχή ενταγμένη στο ευρωπαϊκό Δίκτυο

Απόσταση από Καλαμάτα: περίπου 50 χλμ

Απόσταση από Αθήνα: περίπου 290 χλμ

Φωτογραφίες

Αξιοθέατα

– Μνημείο για τους Έλληνες πεσόντες της μάχης της Σφακτηρίας

– Μνημείο των Ρώσων πεσόντων στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου 

– Το Παλαιόκαστρο στη Βοϊδοκοιλιά

– Νιόκαστρο

– Το ανάκτορο το Νέστωρα

– Πολυλίμνιο

Ελλαδικό