“Λαογραφία και εκπαίδευση” είναι το θέμα της επιστημονικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου. Η συνάντηση αυτή αφορά στην ανάδειξη της γόνιμης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην επιστήμη της Λαογραφίας και στην Εκπαίδευση, καθώς και στην περαιτέρω προώθηση της σχέσης αυτής μέσω των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, αλλά και άλλων δράσεων που γίνονται στις σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας.

Διοργανωτής της συνάντησης είναι το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Εισηγητές θα είναι: 

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας, δρ. Μάριος Αθανασόπουλος, με εισαγωγική ομιλία με θέμα «Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Μεσσηνία και Λαογραφία: Μια γόνιμη σχέση»,

Η διευθύντρια Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Σταυρούλα-Βίλυ Φωτοπούλου, με θέμα «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Νέοι»,

Ο δρ Αριστείδης Δουλαβέρας, αναπληρωτής καθηγητής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με θέμα «α) Η διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τα Δημοτικά τραγούδια: Το παράδειγμα του “Νεκρού Αδελφού”, β) Προτάσεις συνθετικών εργασιών (projects) για το λαϊκό πολιτισμό και την τοπική ιστορία»,

Ο δρ Ιωάννης Πλεμμένος, ερευνητής στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα «Οι εκπαιδευτικοί ως διαχρονικοί πυλώνες του λαϊκού πολιτισμού: Από την “περισυναγωγή λαογραφικής ύλης” στην αναπαράσταση λαϊκών εθίμων»,

Η φιλόλογος, δρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγελική Κομποχόλη, με θέμα: «Λαογραφικό παιχνίδι και παραμύθι σε χώρους βιβλιοθηκών»,

Η φιλολόγος, υπ. δρ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μαρία Σταθέα, με θέμα «“Μικρός Λαογραφικός Περίπατος”: Μια πρόταση για τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Ο Χρ. Ζερίτης, μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας, με θέμα: «Πολιτιστικές παρεμβάσεις της Λαογραφίας: Το παράδειγμα από την 20ετή δράση του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας».

Η συνάντηση θα γίνει στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» (Αριστομένους 95), από τις 18.00 έως τις 21.30.

Ελλαδικό