Πληροφορίες για την περιοχή

Natura 2000: Προστατευόμενη περιοχή ενταγμένη στο ευρωπαϊκό Δίκτυο

Υγροβιότοπος: 270 είδη πουλιών (78 απειλούμενα)

Απόσταση από Καλαμάτα: περίπου 50 χλμ

Απόσταση από Αθήνα: περίπου 290 χλμ

Αξιοθέατα

– Βοϊδοκοιλιά

– Πολυλίμνιο

– Νιόκαστρο

Ελλαδικό