Ανακοίνωση για παροχή σίτισης 420 επιπλέον φοιτητών εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιλαχόντες και επιλαχούσες, που πληρούσαν μεν τα κριτήρια για το δικαίωμα δωρεάν σίτισης αλλά η χρηματοδότηση του ιδρύματος δεν επαρκούσε για την κάλυψή τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πρυτανεία “η επιπρόσθετη δαπάνη καλύπτεται από τα ταμειακά υπόλοιπα του ιδρύματος, ύστερα από τις ενέργειες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο Παιδείας και την έγκριση του σχετικού αιτήματος.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των φοιτητών/τριών που πληρούν τα κριτήρια δωρεάν σίτισης κάνοντας πράξη το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη στήριξη της φοιτητικής κοινότητας”.

Ελλαδικό