Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος, Οπτικές Στρατηγικές με Βάση τις Αρχές TEACCH Επικοινωνία & Διαχείριση της Συμπεριφοράς.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, γενικής και ειδικής αγωγής, σε φοιτητές συναφών σχολών και σε γονείς. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάζονται οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα του αυτισμού, αναλύονται σε βάθος τα κεντρικά χαρακτηριστικά και οι υποκείμενες αιτίες των επικοινωνιακών, κοινωνικών και συναισθηματικών αποκλίσεων, οι βασικές αρχές της οπτικής οργάνωσης των πληροφοριών σύμφωνα με τις αρχές TEACCH και η εφαρμογή αυτών στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα.

Ημερομηνία: 14 – 16 Φεβρουαρίου 2020
Διάρκεια: 3 Ημέρες
Κόστος σεμιναρίου 300 ευρώ
Με ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω γίνεται έκπτωση 20% ( 240 ευρώ έκαστος)
Φοιτητές – άνεργοι : 230 ευρώ
* Ελάχιστος αριθμός ατόμων για την διεξαγωγή του σεμιναρίου , ορίζονται τα 30 άτομα.

Εισηγήτρια: Βάγια Παπαγεωργίου, MD, PhD, Med Παιδοψυχίατρος Certified Advanced TEACCH® Consultant.

Elladiko