Ο Σύνδεσμος Μελών CIF Hellas, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και κατ’ επέκταση με τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Μεσσηνίας, διοργανώνει το 32ο Διεθνές Συνέδριο του CIF (Council International Fellowship), στην Καλαμάτα, μεταξύ 18 και 23 Σεπτεμβρίου 2017.

Το συνέδριο θα έχει θέμα: «ΜΕΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ: έννοια κλειδί για την παγκόσμια σταθερότητα». Στην Καλαμάτα αναμένεται να έλθουν τουλάχιστον 250 σύνεδροι από διάφορες χώρες.

Το Δημαρχείο και τον Δήμαρχο επισκέφθηκαν, το στέλεχος του Συμβουλίου Διεθνούς Συμφιλίωσης Ελλάδος (CIF Hellas) Αικατερίνη Ψαρούλη και η Αγγελική Μαλαπέτσα, εκ μέρους των Κοινωνικών Λειτουργών της Μεσσηνίας.

Οι επισκέπτριες πληροφόρησαν τον Π. Νίκα ότι ο Σύνδεσμος Μελών CIF Hellas, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και κατ’ επέκταση με το Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Μεσσηνίας, διοργανώνει το 32ο Διεθνές Συνέδριο του CIF (Council International Fellowship), στην Καλαμάτα, μεταξύ 18 και 23 Σεπτεμβρίου 2017, με θέμα:

Το Council International Fellowship είναι ένα διεθνές δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 44 χώρες και συνεισφέρει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων και στην προώθηση της ειρήνης και καλύτερης κατανόησης σε διεθνές επίπεδο.

Ο Σύνδεσμος Μελών CIF Hellas είναι ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1978 από Έλληνες επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εμψυχωτές νέων, ψυχολόγους και άλλους), οι οποίοι με υποτροφία του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Fulbright είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα CIPUSA (Συμβούλιο Διεθνών Προγραμμάτων των ΗΠΑ) και CIF (Συμβούλιο Διεθνών Προγραμμάτων).

Ο Δήμος Καλαμάτας θα θέσει υπό την αιγίδα του και θα υποστηρίξει έμπρακτα τη διεξαγωγή αυτού του Συνεδρίου.

Ελλαδικό