Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου, το οποίο πραγματοποιεί η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.), θα λάβει χώρα μεταξύ 23 και 26 Ιουνίου 2016, στην Καλαμάτα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα διοργανωθεί παράλληλη ειδική εκδήλωση για το διαβήτη με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, το Σάββατο 25 Ιουνίου, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Elite Resort, από τις 18.30 έως τις 20.30. Μετά την ενημέρωση από εξειδικευμένους γιατρούς, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, με ελεύθερη συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία αυτή έχει επιλέξει και κατά το παρελθόν την Καλαμάτα για τη διενέργεια Συνεδρίων της, κάτι που αποβαίνει προς όφελος των ιατρών και νοσηλευτών λόγω της νέας γνώσης που αποκτούν, αλλά και επιβοηθεί τη διάχυση της πληροφόρησης προς την τοπική κοινωνία.

Ελλαδικό