Από τα τέλη του Φεβρουαρίου στην πόλη μας και πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πραγματοποιούνται Πανεπιστημιακά Σεμινάρια ανοιχτά για όλους, όσοι ενδιαφέρονται, με ευρύτερο θέμα τη Ρητορική και Πολιτική στην κλασική Αθήνα. Διοργανωτής των σεμιναρίων είναι το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης. Εμείς μιλήσαμε με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου κ. Βολονάκη Ελένη για να μάθουμε για τις νέες δράσεις και την εξέλιξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Καλαμάτας.

         Τι είναι το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης;

Το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης αποτελεί ένα Εργαστήριο που έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ίδρυσή του αποσκοπεί στη μελέτη και έρευνα δύο σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων γνωστικών αντικειμένων της κλασικής φιλολογίας: πρώτον, τη ρητορική ως τέχνη και θεωρία και τη ρητορεία ως πράξη, δηλαδή όλους τους σωζόμενους ρητορικούς λόγους της αρχαιότητας και δεύτερον, το δράμα, δηλαδή τραγωδίες και κωμωδίες της κλασικής περιόδου. Τα δύο αυτά γνωστικά αντικείμενα είναι παγκοσμίως δημοφιλή στο πεδίο των κλασικών σπουδών και στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν σημαντική θέση, τόσο στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών όσο και στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών.

Πότε ξεκίνησε η λειτουργία του;

Η λειτουργία ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2015, αφού ενεκρίθη από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς επίσης και από την Κοσμητεία της Σχολής.

Ποιος είναι ο στόχος του;

Στόχοι του Εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ κλασικών φιλολόγων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ημερίδων και συμποσίων και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, στόχο αποτελεί η συστηματική δημοσίευση ερμηνευτικών υπομνημάτων κειμένων αναφορικά με την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ρητορική και Δραματική Τέχνη και τέλος, η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο της ρητορικής και δραματικής τέχνης με απώτερο στόχο τη δημοσίευσή τους ως αυτοτελείς μονογραφίες.

Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό;

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο κ. Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας και Αναπληρώτρια Διευθύντρια εγώ, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλη ΔΕΠ και Ομότιμοι Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, Ερευνητές και επιστημονικοί συνεργάτες από άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και μεταδιδακτορικοί φοιτητές.

Ανοιχτά Πανεπιστημιακά σεμινάρια: Ρητορική και Πολιτική: Έλεγχος των πολιτικών και των αξιωματούχων στην κλασική Αθήνα. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο θέμα;

Το θέμα της Ρητορικής και Πολιτικής επελέγη πρώτον γιατί η μελέτη του μπορεί να προσφέρει πολλές και ποικίλες πληροφορίες όσον αφορά το δημοκρατικό πολίτευμα της κλασικής Αθήνας, τις διάφορες νοοτροπίες και συμπεριφορές του αθηναϊκού δήμου αλλά και τις πολύπλοκες διαστάσεις του νομοθετικού συστήματος των Αθηναίων, και δεύτερον, επειδή μπορεί να ενδιαφέρουν άμεσα τα θέματα αυτά στην κατανόηση και συσχέτιση με σύγχρονα ζητήματα δημοκρατίας, πολιτεύματος, νομοθεσίας και δικαιοσύνης.

Τι εφόδια πιστεύετε ότι θα δώσουν τα συγκεκριμένα σεμινάρια στους φοιτητές και στους υπόλοιπους ακροατές;

Σίγουρα γνώσεις στα θέματα: πολίτευμα, δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνία, πολιτικοί και άρχοντες, νόμος και θεσμός. Πέρα από τις γνώσεις αυτές στόχος είναι να παρουσιασθούν διαφορετικές προσεγγίσεις σκέψεως μέσω των ρητορικών κειμένων, ώστε να γίνει κατανοητή η δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων όλων αυτών των θεσμών ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις που εξυπηρετούνται.

 Είναι ικανοποιητική η συμμετοχή των φοιτητών και των πολιτών στα σεμινάρια;

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, 140-150 ακροατές παρακολουθούν συστηματικά τα σεμινάρια αυτά, γεγονός που αποδεικνύει πρώτον ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για πληροφόρηση και δεύτερον ότι υπάρχει ανάγκη μιας τέτοιας δραστηριότητας που να απευθύνεται στην ευρύτερη κοινωνία της Καλαμάτας.

Έπονται κι άλλες τέτοιες ενέργειες;

Βεβαίως και έπονται και άλλες ενέργειες. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα συνεχίσει ο δεύτερος κύκλος του θέματος Ρητορική και Πολιτική ΙΙ: με συγκεκριμένο θέμα τον Πολιτικό λόγο. Ο σκοπός είναι να κατανοήσουμε τον λόγο ως μέσο επιβολής εξουσίας και προώθησης πολιτικής στρατηγικής από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή εποχή. Επίσης, θα διοργανωθούν ημερίδες σε τοπικό επίπεδο καθώς και ένα Διεθνές Συνέδριο.

Elladiko