Το Εθνικό  και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα πλαίσια του Προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ», διοργανώνει  επιμορφωτική ημερίδα στην Καλαμάτα, με τίτλο «Ετερότητα, κινηματογράφος, σχολείο» την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, στο ξενοδοχείο «CLASSICAL e-FILOXENIA» (τέρμα Ναυαρίνου).

Στις 8:45 θα ξεκινήσουν οι εγγραφές όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν, ενώ η ημερίδα θα ολοκληρωθεί στις 13:45.

Μεταξύ των άλλων, θα συζητηθούν θέματα και στοχασμοί που έχουν προκύψει μέσα από την  εμπειρία του Προγράμματος για την εκπαίδευση  των παιδιών Ρομά, θα γίνει μια προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης της έννοιας της ένταξης και θα δοθεί έμφαση στη συμβολή της οπτικοακουστικής αφήγησης στη διαμόρφωση αναπαραστάσεων ένταξης.

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Κε.Δ.Α.), από το 1996 έως και σήμερα, φιλοξενείται στους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  ειδικεύεται σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης και εκπονεί ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Από το 2010 έχει αναλάβει να εφαρμόσει το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά».

Οι στόχοι του εν λόγω Προγράμματος είναι:

  • η αρμονική ένταξη των μαθητών με ρόμικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα
  • η διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στην προσχολική αγωγή η μείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας
  • η ενδυνάμωση της υποχρεωτικής και τακτικής φοίτησης
  • η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών από το σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εξάλειψη του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού τους
  • η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές και μέτρα παρέμβασης που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, επικοινωνία και συνεργασία και
  • η ενίσχυση, τέλος, της πρόσβασης των παιδιών στο σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής, τουλάχιστον, εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό αναλαμβάνονται μέτρα παρέμβασης, όπως: ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή, στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ενδοσχολικές δράσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης, επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
Παροχή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας, δικτύωση σχολείων και δημοσιότητα του Έργου, για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του συνόλου των δράσεων του Έργου στην ευρύτερη κοινωνία.

Κύριος άξονας όλων των παραπάνω και γενική φιλοσοφία του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» είναι πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ο ρόλος του παιδαγωγού πάνω σε αυτή την λογική, είναι να αποδεσμεύσει τις ξεχωριστές δυνατότητες που έχει κάθε παιδί και να συμβάλει στην ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στην αποδοχή του από το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από to site: www.keda.uoa.gr του  Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ελλαδικό
Η Χαρά Κουλοπούλου είναι πτυχιούχος παιδαγωγός με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Έχει δημοσιεύσει για το Kalamata IN πολλά άρθρα ποικίλης θεματολογίας.