Μέσω μιας δωρεάν εφαρμογής για κινητά, 9.000 πολίτες  έχουν αξιολογήσει 1.700 χώρους πρασίνου σε 126 ελληνικές πόλεις. Ανάμεσα σε αυτές και την πόλη της Καλαμάτας, η οποία στέφεται «πρωταθλήτρια» του πρασίνου.

Συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (μέσο όρο 7,8), αφού τα πάρκα της έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία. Πως προέκυψε, όμως, η ιδέα; 

Τον Απρίλιο του 2016 το WWF Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος WWF Καλύτερη Ζωή, δημιούργησε το WWF GreenSpaces, μια καινοτόμο, δωρεάν εφαρμογή για κινητά. Έναν χρόνο αργότερα, συνολικά 9.000 πολίτες έχουν αξιολογήσει μέχρι τώρα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, 1.700 χώρους πρασίνου σε 126 ελληνικές πόλεις.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση ήταν η ποιότητα και η ποσότητα του πρασίνου, το επίπεδο καθαριότητας καθώς και η ποιότητα και το είδος των υποδομών μέσα στους πράσινους χώρους.

Ελλαδικό