Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», που διοργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 18:00 – 21:00 και κάθε Σάββατο 9:00 – 18:00. Η περίοδος των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τα δίδακτρα και τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: class-phil.kalamata.uop.gr

Ελλαδικό