Πάμε Βόλτα στην Πολιανή!

Η Πολιανή είναι ορεινό χωριό της Μεσσηνίας (υψόμετρο 680μ). Είναι η γενέτειρα των μεγάλων αγωνιστών του ’21, του Παπαφλέσσα και του Αναγνωσταρά.

Το χωριό έχει τις ιστορικές του ρίζες κατά τους βυζαντινούς χρόνους, στην περίοδο της ακμής του Δεσποτάτου του Μυστρά.

Για την προέλευση του ονόματος Πολιανή υπάρχουν πολλές εκδοχές, η επικρατέστερη είναι από τη φράση “πολλοί ναοί > Πολοιανοί > Πολιανή”.

Από τις πιο σημαντικές εκκλησίες είναι:

– Του Αγίου Παντελεήμονα, σπάνιος τρουλοκάμαρος ναός, κτισμένος με αργολιθοδομή. Στο κτιστό τέμπλο σώζονται τοιχογραφίες (18ου αιώνα) σε κακή κατάσταση. Θεμελιώθηκε πάνω στα ερείπια βυζαντινού ναού και η σημερινή μορφή της οφείλεται σε μετασκευή της κατά την Τουρκοκρατία (16ος-17ος αιώνας)

– Του Τιμίου Σταυρού (14ος αιώνας), μονόχωρη με κεραμοπλαστικό διάκοσμο στην αψίδα του ιερού βήματος. Μετασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα έχει τη μορφή ορθογώνιας ξυλόστεγης αίθουσας. Από την αρχική οικοδομική φάση διατηρείται η τρίπλευρη αψίδα του ιερού βήματος που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Με τη βοήθεια του ιερέα του χωριού, θα περιηγηθούμε στο χωριό και θα επισκεφτούμε κάποιες εκκλησίες και το σπίτι του Παπαφλέσσα.

Την Κυριακή 29 Απριλίου με την Ομάδα πάμε βόλτα.

Πληροφορίες για την ώρα αναχώρησης, τον τρόπο μετακίνησης κλπ στο τηλ 6936518550

Ελλαδικό