Η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, διοργανώνει στις 7 και 8 Ιουνίου 2013 στην Καλαμάτα (αίθουσα Κουμουνδούρου Μεγάρου Περιφερειακής Ενότητας – τέως Νομαρχίας Μεσσηνίας) το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, με θέμα: «Ο μισθός στο εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση: Αναζητήσεις και σύγχρονοι προβληματισμοί».

Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι: Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών με θέμα «ο κατώτατος μισθός», Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα η «Η εξόφληση του μισθού», Φωτεινή Δερμιτζάκη, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών με θέμα «Μισθός και νεότητα», Δημήτριος Λαδάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών με θέμα «Οι θεσμοί αφερεγγυότητας του εργοδότη και η τύχη των μισθών των εργαζομένων, Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών με θέμα «Η προστασία του μισθού (προνόμια, κατάσχεση κ.λπ.)», ‘Αγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα «Ο μισθός στην Κοινωνική Ασφάλιση και στο Εργατικό Δίκαιο», Γαβριήλ Αμίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών με θέμα «Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» και Όλγα Αγγελοπούλου, δικηγόρος, Δ.Ν., μεσολαβήτρια του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) με θέμα «Η ασφάλιση ανεργίας και αποκατάσταση απώλειας μισθού». Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει η δικηγόρος Ουρανία Ζερβομπεάκου.

 

Συνεργασία ανταλλαγής άρθρων με το www.studentsnet.gr

Ελλαδικό