Από το 2007 έως το 2013 και με παράταση 2014, υλοποιείται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Η δράση οργανώνεται από το κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕΔΑ) του τμήματος Ψυχολογίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φέτος, γίνεται και στη Μεσσηνία προσπάθεια για την ένταξη των παιδιών Ρομά στον χώρο της εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δράσεις, όπως:

 • σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία
 • ένταξη των παιδιών στα σχολεία
 • ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και υποστήριξη της τακτικής φοίτησης
 • παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης

Το πρόγραμμα για την ένταξη των παιδιών Ρομά προχωράει με σταθερά βήματα αποδεικνύοντας ότι έχει να προσφέρει πολλά και να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στα παιδιά Ρομά και τις οικογένειές τους. Η συντονίστρια του  προγράμματος Γεωργοπούλου Βίκυ,  υπογραμμίζει την προσπάθεια που γίνεται στη Μεσσηνία για την ένταξη των παιδιών αυτών στα σχολεία αναφερόμενη στις δύο νέες δράσεις που ξεκίνησαν τώρα να υλοποιούνται.

Η πρώτη δράση είναι η πραγματοποίηση Σχολών Γονέων Ρομά που απευθύνεται σε άτομα 16 ετών και πάνω. Τα μαθήματα γίνονται εδώ και δυο εβδομάδες τρεις φορές την εβδομάδα στο 16ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η προσέλευση των Ρομά ήταν μεγάλη και το ενδιαφέρον τους αξιοσημείωτο. Πέρα από αυτό, θα ξεκινήσουν μαθήματα και σε ένα σχολείο της Θουρίας και της Μεσσήνης.

Παράλληλα, μια επιπλέον δράση τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή 7 Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε μια σειρά Επιμορφώσεων Εκπαιδευτικών προσχολικής, Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μεσσηνίας. Στην πρώτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (Λιλής Ζωγράφου 3, Καλαμάτα), συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί αποκομίζοντας πολλές γνώσεις και θετικές εμπειρίες. Οι επιμορφώσεις θα γίνονται δύο φορές τον μήνα μέχρι το τέλος Μαΐου. Οι ενότητες που θα συζητηθούν και θα αναπτυχθούν είναι ποικίλες και οι συναντήσεις θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα οι ενότητες που θα απασχολήσουν τους εκπαιδευτικούς στις επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις είναι οι εξής:

 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • Κινηματογράφος και σχολείο
 • Θεατρικό παιχνίδι και  γλωσσικός κώδικας
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Τεχνικές δραματοποίησης –ηχοποίησης κειμένων και οπτικού υλικού
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Εικόνα και γλώσσα
 • Υλικός πολιτισμός και σχολική πραγματικότητα
 • Εκπαιδευτικές διαδρομές –επαγγελματικές προοπτικές
 • Χορορυθμική
 •  Burnout: επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών
 • Μουσικοθεραπεία

Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η προσπάθεια των συντονιστών και των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ένταξη των παιδιών Ρομά στα σχολεία της Μεσσηνίας καθώς και την σύνδεση της εκπαίδευσής τους με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι δράσεις του προγράμματος ολοένα και εμπλουτίζονται καθιστώντας το πολλά υποσχόμενο και δημιουργώντας αισιόδοξο κλίμα τόσο για την επίλυση του ζητήματος όσο και για την δημιουργία νέων, δημιουργικών δράσεων στο μέλλον.

Ελλαδικό
anna pavlou
Η Άννα Παύλου είναι πτυχιούχος παιδαγωγός δημοτικής εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Έχει δημοσειεύσει στο Kalamata IN άρθρα διαφόρων θεμάτων.