Ο συνεδριακός τουρισμός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Καλαμάτα και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς. Ο Μάιος, συγκεκριμένα, είναι ένας μήνας κατά τον οποία θα διεξαχθούν τέσσερα συνέδρια, δίδοντας σημαντική ώθηση στον συνεδριακό τουρισμό και επεκτείνοντας καθοριστικά την τουριστική περίοδο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, η δημοτική σύμβουλος Παναγιώτα Ντίντα, εντεταλμένη για θέματα Τουρισμού, γνωστοποίησε ότι θα διεξαχθούν κατά σειρά κατά σειρά Ογκολογικό Συνέδριο από τις 6 μέχρι τις 7 Μαΐου, Πανελλήνιο Νεφρολογικό Συνέδριο μεταξύ 11 και 15 του μήνα, Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιομετρίας ανάμεσα στις 15 και τις 21 Μαΐου, καθώς και Πανευρωπαϊκό Νοσηλευτικό Συνέδριο μεταξύ 19 και 22 Μαΐου.

Ελλαδικό