Για τη διευκόλυνση των προσκυνητών κατά τη μετάβασή τους στη Μονή Βουλκάνου, από τις 18:00 της Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2:00 το πρωί της Δευτέρας 20 Σεπτεμβρίου, θα ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η άνοδος όλων των οχημάτων θα επιτρέπεται μόνο από:

α) Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη – Μονή Βουλκάνου.

β) Λάμπαινα – Κακοπέτρι – Μονή Βουλκάνου.

γ) Μελιγαλά – Νιοχώρι – Αρχαία Μεσσήνη – Μονή Βουλκάνου.

Η κάθοδος θα γίνεται μόνο από Μονή Βουλκάνου – γέφυρα Βαλύρας.

Ελλαδικό