Ένα κτίριο σήμα κατατεθέν σε μία πόλη. Ένα κτίριο στο οποίο “στεγάζονται” οι αποφάσεις για έναν ολόκληρο δήμο. Μία οντότητα της δημόσιας διοίκησης, το Δημαρχείο.

Οι δήμοι στην Ελλάδα είναι μορφή διακυβέρνησης που έχει μεγάλη προϊστορία, καθώς υπήρχε ήδη από τα κλασικά χρόνια. Μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, το 1832, συγκροτήθηκαν δήμοι σε σημαντικά αστικά κέντρα, οι οποίοι τροποποιήθηκαν από τότε με σειρά διαταγμάτων των εκάστοτε κυβερνήσεων. Με τη σύσταση δήμων δημιουργήθηκε και η ανάγκη για στέγαση Δημαρχείων.

Με αφορμή τη μεταστέγαση του Δημαρχείου Καλαμάτας στη θέση που ήταν το παλιό Γενικό Νοσοκομείο, κάνουμε ένα αφιέρωμα, μια ιστορική αναδρομή στα κτίρια όπου στεγάστηκε στο πέρασμα των χρόνων το Δημαρχείο του δήμου Καλαμάτας.

Από τη σύσταση των δήμων (1832) μέχρι το 1880 δεν έχουμε πληροφορίες για την ακριβή χωροθέτηση των δημαρχείων.

-Από το 1880 έως το 1905, το Δημαρχείο στεγάστηκε στον πρώτο όροφο σε κτίριο, ιδιοκτησίας της προυχοντικής οικογένειας των Εφεσίων, στη νότια πλευρά της πλατείας 23ης Μαρτίου (γωνία της πλατείας με την οδό Σφακτηρίας). (Το αριστερό κτίριο της φωτογραφίας)

10364272_10202154068870341_725783430_n

-Από το 1905 έως το 1920 στεγάστηκε σε κτίριο στη δυτική γωνία Αριστομένους και Κολοκοτρώνη (σημερινή Τράπεζα Apha Bank). Συγκεκριμένα, στεγάστηκε στον πρώτο όροφο της οικίας του Σύριου Ι. Στασινόπουλου». Το ενοίκιο μάλιστα είχε οριστεί σε 180 δραχμές το μήνα.

10335767_10202154069150348_246532191_n

-Από το 1920 έως το 1932, το Δημαρχείο βρισκόταν πάλι στην πλατεία 23ης Μαρτίου σε μισθωμένο κτίριο ιδιοκτησίας Μαριγώς Καναβατζόγλου και Παναγιώτη Μερμελέχου. Είναι το κτίριο στη βόρεια πλευρά της πλατείας 23ης Μαρτίου, με είσοδο από Γερμανού.

10357924_10202154069310352_8834217_n (1)

10346752_10202154069350353_706471078_n

-Από το 1932 έως το 1967/8, στεγάστηκε σε κτίριο στην οδό Αριστομένους, στο γωνιακό κτίριο ιδιοκτησίας Κ. Λόντου, στην ανατολική γωνία Αριστομένους και Κολοκοτρώνη.

10335670_10202154068990344_535781225_n

10362666_10202154073710462_652532176_n

-Η ιστορία του πρόσφατου Δημαρχείου (Αριστομένους 28) ξεκινάει το 1892-1893. Κατασκευάστηκε από τον Καλαματιανό μεγαλέμπορο Παναγιώτη Ψάλτη. Ο πρώτος όροφος ήταν οικία, όπου φιλοξενήθηκε το 1898 ο βασιλιάς Γεώργιος, ενώ στο ισόγειο στεγάζονταν αρχικά διάφορα γραφεία (γραφείο Κεκ κ.ά.). Προπολεμικά περιήλθε στην Εθνική Τράπεζα, η οποία στεγάστηκε εκεί μέχρι το 1955, οπότε το αγόρασε το ελληνικό δημόσιο. Τότε στεγάστηκε η Οικονομική Εφορία (στον πρώτο όροφο) και το Δημόσιο Ταμείο (στο ισόγειο). Το 1966 το κτίριο περιήλθε στο Δήμο Καλαμάτας και στεγάζει το Δημαρχείο από το 1968 μέχρι και το 2017.

10322972_10202154069270351_281323984_n

jhg

Το Δημαρχείο της Καλαμάτας προσφάτως άλλαξε πάλι κτίριο. Αυτή τη φορά φιλοξενείται στο κτίριο όπου στεγαζόταν το παλιό Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ας δούμε ορισμένες εικόνες:

Με τη συμβολή του Σωτήρη Θεοδωρόπουλου

Το άρθρο ανανεώθηκε το 2018

Ελλαδικό