Ο Κόμβος Τεχνολογικής Καινοτομίας αποτελεί μέρος του Τεχνολογικού Πάρκου της Πάτρας, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Δήμο Πατρέων. Αποστολή του πάρκου είναι η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου υπηρεσιών και υποστήριξης που περιλαμβάνει
θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας.

Το υψηλό ακαδημαϊκό και τεχνολογικό υπόβαθρο της Πάτρας, όπως διαμορφώνεται από τη λειτουργία ενός από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της χώρας, σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα πολλών νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, αναμένεται να λειτουργήσει ως αρωγός για την επίτευξη των στόχων του
Κόμβου Τεχνολογικής Καινοτομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, πρόσφατα υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ υλοποιείται σχέδιο για την ανάπτυξη συμμαχιών με τοπικούς φορείς.

Στόχος του είναι η δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, της μεταφοράς της υπάρχουσας γνώσης και της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και η εμπορική αξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ή επενδύσεων σε υφιστάμενες.

Ο Κόμβος Τεχνολογικής Καινοτομίας εγκαινιάστηκε στις 17 Μαΐου 2018 με μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη φάση περιελάμβανε τη δημιουργία θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Η δεύτερη φάση θα καλύψει ένα άλλο κτίριο δίπλα στο πρώτο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητάς του να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες και να τις φέρνει πιο κοντά στην αγορά.

Το Πανεπιστήμιο φιλοξενεί επίσης πολλά ερευνητικά ινστιτούτα που συμβάλλουν σημαντικά στην εθνική επιστημονική παραγωγή. Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας του UoP (DIC) προωθεί την ψηφιακή καινοτομία εντός των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος θερμοκοιτίδας, το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσω μαθημάτων κατάρτισης και καθοδηγητικής υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες

Μέσα από τις δραστηριότητές του – οι οποίες περιλαμβάνουν μαθήματα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας για νεοεισερχόμενους αλλά και για έμπειρους επιχειρηματίες θα βοηθήσει επίσης τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση αλλά δεν γνωρίζουν πώς να προχωρήσουν ή από πού να ξεκινήσουν- θα τους παρέχει συμβουλές
για το πώς να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς- θα τους βοηθά κατά την υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση από διάφορες πηγές (π.χ. προγράμματα της ΕΕ).

Η δημιουργία αυτού του μοναδικού κόμβου κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ θα συμβάλει στην αύξηση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μέσω δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μέσω της καινοτομίας.

Παράλληλα γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες αναβάθμισης της πόλης από νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της Πάτρας ως το οδικό δίκτυο και τις μεταφορές προκειμένου η πόλη να γίνει ένας σύγχρονος προορισμός και να έλκει περισσότερους ανθρώπους αλλά και πραγματοποίηση συνεδρίων και εκδηλώσεων σχετικά με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Ελλαδικό