Τα στοιχεία αναφορικά με τον τουρισμό, που καταγράφηκαν από επίσημους φορείς, καταδεικνύουν ότι ναι μεν αυξάνεται ο τουρισμός στην χώρα μας, όπως και τα έσοδα, όμως υπάρχει ανισομερής κατανομή στις 13 Περιφέρειες, σε επισκέψεις και έσοδα,σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ η εποχικότητα παραμένει το μείζον ζήτημα, ενώ δεν αυξάνεται η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη.

To Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας.

Οι εκθέσεις ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2018, τον τουριστικό τομέα κάθε Περιφέρειας, και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους καθώς και την Κεντρική Κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.


Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018). Επίσης, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ. Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε 7 Περιφέρειες, ενώ παρουσίασε μείωση σε 6 Περιφέρειες.

Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Πελοποννήσου
Επισκέψεις: +5%, από 843 χιλ. σε 886 χιλ.
Eισπράξεις: +28%, από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +22% από 384 ευρώ σε 469 ευρώ

-Κεντρικής Μακεδονίας
Επισκέψεις: +22%, από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.
Εισπράξεις: +35%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +10% από 264 ευρώ σε 291 ευρώ

-Νοτίου Αιγαίου
Επισκέψεις: +27%, από 5,2 εκατ. σε 6,6 εκατ.
Εισπράξεις: +41%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +11% από 600 ευρώ σε 666 ευρώ

-Αττικής
Επισκέψεις: +25%, από 4,5 εκατ. σε 5,7 εκατ.
Eισπράξεις: +31%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +5% από 382 ευρώ σε 401 ευρώ

-Κρήτης
Επισκέψεις: +15%, από 4,5 εκατ. σε 5,2 εκατ.
Eισπράξεις: +1%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ

-Ιονίων Νήσων
Επισκέψεις: +29%, από 2,5 εκατ. σε 3,2 εκατ.
Eισπράξεις: +12%, από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ

-Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Επισκέψεις: +42%, από 1,4 εκατ. σε 1,9 εκατ.
Eισπράξεις: +12%, από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -21% από 212 ευρώ σε 167 ευρώ

-Ηπείρου
Επισκέψεις: +15%, από 717 χιλ. σε 823 χιλ.
Eισπράξεις: +2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -11% από 304 ευρώ σε 270 ευρώ

-Δυτικής Ελλάδας
Επισκέψεις: +36%, από 513 χιλ. σε 699 χιλ.
Eισπράξεις: +46%, από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +7% από 283 ευρώ σε 303 ευρώ

-Στερεάς Ελλάδας
Επισκέψεις: +34%, από 409 χιλ. σε 549 χιλ.
Eισπράξεις: +65%, από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +23% από 287 ευρώ σε 353 ευρώ

-Βορείου Αιγαίου
Επισκέψεις: +19%, από 328 χιλ. σε 389 χιλ.
Eισπράξεις: +26%, από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +6% από 399 ευρώ σε 422 ευρώ

-Δυτικής Μακεδονίας
Επισκέψεις: +6%, από 330 χιλ. σε 349 χιλ.
Eισπράξεις: -11%, από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -15% από 205 ευρώ σε 174 ευρώ

-Θεσσαλίας
Επισκέψεις: -6%, από 714 χιλ. σε 675 χιλ.
Eισπράξεις: -10%, από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -5% από 422 ευρώ σε 401 ευρώ

Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.

Elladiko