Το δημοτικό τραγούδι και το βυζαντινό μέλος αποτελούν τους δύο κλάδους της ελληνικής μουσικοποιητικής παράδοσης. Γεννήματα του ίδιου πολιτισμού υπάρχουν στο πλαίσιό του επικοινωνώντας και αλληλοεπιδρώντας, ταυτοχρόνως όμως και διαφοροποιημένα μεταξύ τους.

Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη ομοιοτήτων και διαφορών καθιστά άκρως ενδιαφέρουσα τη διερεύνηση της λειτουργίας του χαρακτήρα, των χαρακτηριστικών και των τεχνικών δημιουργίας τους – δηλαδή της φύσεως και της ποιητικής τους.

Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος – μουσικολαογράφος Παναγιώτης Σκούφης θα μιλήσει για την ελληνική μουσικοποιητική παράδοση και θα αναφερθεί στον χαρακτήρα, τα χαρακτηριστικά και τις δημιουργικές τεχνικές της.

Η ομιλία θα υποστηριχτεί με προβολές και ηχητικά παραδείγματα.

Την Τρίτη 29 Μαίου στις 21:00 στον πολυχώρο πολιτισμού και αναψυχής Μπουκαδούρα (πάρκο Λιμενικού Καλαμάτας).

Ελλαδικό