Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, στο πλαίσιο του στόχου της για την προώθηση της ενεργής συμμετοχής και του εθελοντισμού, διοργανώνει στην Καλαμάτα διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η Ενεργή Συμμετοχή ως Μέσο Ανάπτυξης μιας Κοινωνίας».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας στις 18 και 19 Μαρτίου 2016, ενώ στις 20 Μαρτίου θα υλοποιηθούν 4 σεμινάρια/εργαστήρια πάνω στη θεματική, στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Έχοντας ως εφαλτήριο την παρατήρηση πως ο πιο άμεσος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας είναι οι ίδιοι οι πολίτες – μέλη της, το συνέδριο θα ερευνήσει τη σχέση των ενεργών πολιτών με τη δυναμική ανάπτυξη μιας κοινωνίας, εστιάζοντας σε τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης:

α. Πολιτισμός

Ο πολιτισμός της παράδοσης, ο πολιτισμός της εξέλιξης και ο πολιτισμός της δημιουργίας. Ο ενεργός πολίτης ως μέσο για τη δημιουργία εστιών πολιτισμού που συνεχίζουν την παράδοση, εξελίσσουν την κοινωνία και δημιουργούν νέες ή εξελιγμένες μορφές τέχνης.

β. Οικονομία

Η ενεργή πολιτειότητα οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη του συνόλου της κοινωνίας. Ο ενεργός πολίτης δημιουργεί πρωτοβουλίες που άμεσα ή έμμεσα οδηγούν στην δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βιωσιμότητα των δομών της κοινωνίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

γ. Αρμονική συμβίωση

Η ισότιμη μεταχείριση, οι ίσες ευκαιρίες, η καταπολέμηση των φαινομένων που οδηγούν στη βία, η συνεργατική αντίληψη της λειτουργίας του συνόλου, η αλληλοϋποστήριξη, ο αλληλοσεβασμός.

δ. Δημοκρατική λειτουργία

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των συμπολιτών, η συμμετοχή στα κοινά, οι εκλογές, ο διάλογος των πολιτών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών με την πολιτεία, η ελευθερία της έκφρασης και η ενσωμάτωση όλων των στοιχείων που αποτελούν την συλλογική κουλτούρα της κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα αναζητήσουμε απαντήσεις για τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνουμε την ενεργή πολιτειότητα και θα παρουσιαστούν παραδείγματα και ιστορίες ανθρώπων που μέσω της ενεργής συμμετοχής τους ενίσχυσαν της δυναμική της κοινωνίας τους και συνέβαλλαν στην ανάπτυξή της.

Είναι μια ευκαιρία να εμπνευστούμε, να δικτυωθούμε, να μάθουμε και να δημιουργήσουμε μια δυναμική για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, καινοτόμων ιδεών, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και δράσεων ενεργού συμμετοχής.

Το συνέδριο χωρίζεται σε δύο ενότητες, ενημερωτική/επιστημονική και σεμινάρια/εργαστήρια και σε αυτό θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών από Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Λετονία και Ιταλία, κοινωνικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από την Καλαμάτα και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Πλαίσιο του Συνεδρίου:

Το συνέδριο είναι μία από τις δράσεις του σχεδίου ALTIUS που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Συντονιστής του σχεδίου είναι  ο οργανισμός νεολαίας Κ.Α.ΝΕ., σε συνεργασία με 5 φορείς της κοινωνίας των πολιτών από τις χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία και Λετονία.

Πρόκειται για την 4η και μεγαλύτερη διεθνή δράση από τις συνολικά 6 του προγράμματος που στόχο έχει να προωθήσει την ενεργή πολιτειότητα και να ερευνήσει το πως οι πολίτες της Ε.Ε μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις εξελίξεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Ελλαδικό