Σε επαγγελματίες τουρισμού του εξωτερικού προβλήθηκε η Καλαμάτα μέσω εξειδικευμένου online training που λαμβάνει μέρος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου.

Στόχος της δράσης αποτελεί η καινοτόμος προβολή του τουριστικού κεφαλαίου του Δήμου Καλαμάτας στα κρίσιμα κοινά του εξωτερικού (tour operators, travel agents, Ταξιδιωτικά γραφεία και Δημοσιογράφοι).

Με το online εκπαιδευτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να μελετήσουν από τον υπολογιστή τους το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν του Δήμου Καλαμάτας. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια λαμβάνουν μέρος σε quiz και πιστοποίηση ως Kalamata Destination Specialist για τη γνώση τους αναφορικά με τον τουριστικό προορισμό.

Το ψηφιακό σεμινάριο (Online training) για το Δήμο Καλαμάτας αποτελεί μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για τον προορισμό και η οποία διαρθρώθηκε σε μία σειρά από ενότητες με αντικείμενο όπως Culture, Sports Infrastructures and Events, History, Sun and beaches, MICE and Yachting, Gastronomy & Local Products, Nature and Activities. Κάθε ενότητα εμπεριέχει επεξεργασμένο υλικό (κείμενο- εικόνες, κουίζ, βίντεο του Δήμου Καλαμάτας) τα οποία με τρόπο πολυμεσικό και πολυτροπικό προσφέρονται στον χρήστη.

Ελλαδικό