Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας εκεί όπου άλλοτε, πριν το σεισμό του 1986, βρισκόταν η δημοτική αγορά. Τα εκθέματά του αποτελούν ανασκαφικά ευρήματα της Μεσσηνιακής γης που ανασυνθέτουν την πολιτισμική πορεία των κατοίκων της σε διαχρονικό επίπεδο, ξεκινώντας από τους προϊστορικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους.

Ο εκθεσιακός χώρος διαιρείται σε τέσσερις αυτοτελείς ενότητες, δημιουργώντας συστοιχίες με  την παλιά γεωγραφική διαίρεση του νομού σε τέσσερις επαρχίες (Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πυλίας και Τριφυλίας). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι επισκέπτες του μουσείου κινούνται στο χώρο ακολουθώντας μια διαδρομή που θυμίζει τον ρου του ποταμού Παμίσου. Το μουσείο διαθέτει ακόμη αίθουσα δραστηριοτήτων στην οποία και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, οικογένειες ή άλλους επισκέπτες. Τα προγράμματα αυτά χαίρουν μεγάλης ανταπόκρισης από το κοινό, όπως τονίζει το προσωπικό του μουσείου, καθώς έχουν ευχάριστο και δημιουργικό χαρακτήρα και προωθούν την βιωματική μάθηση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το μουσείο μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2014 θα φιλοξενεί την  εικαστική έκθεση των μελών της εικαστικής ομάδας του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, με τίτλο «Ανακυκλώνοντας την Ιστορία». Η έκθεση περιλαμβάνει έργα από ανακυκλωμένα υλικά. Κάποια από τα έργα αυτά  αποτελούν αντίγραφα εκθεμάτων του μουσείου και κάποια άλλα αποτελούν πρωτότυπα, σύγχρονα έργα που αντλούν γόνιμα από το παρελθόν.

Διεύθυνση: Μπενάκη & Αγίου Ιωάννου, Καλαμάτα.

Εισιτήρια: Ολόκληρο: €3

Μειωμένο: €2

Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο:

 • Οι φοιτητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ισοτίμων Σχολών των εκτός της Ε.Ε. χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
 • Οι συμμετέχοντες σε Διεθνή Συνέδρια μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα εκδρομών που διοργανώνει ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας.
 • Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε άνω των 65, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν είσοδο:

 • Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 • Οι νέοι ηλικίας έως 19 ετών, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
 • Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή Ισοτίμων Σχολών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
 • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας.
 • Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) και του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.), με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
 • Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής.
 • Οι ξεναγοί, με την επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας.
 • Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη την Ελλάδα, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας – μέλους.
 • Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα.
 • Οι κάτοχοι δελτίου ελευθέρας εισόδου.
 • Οι κάτοχοι της «Κάρτας Πολιτισμού» η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ωράριο: Δευτέρα: 13.30 – 20.00

Καθημερινές, Κυριακές και αργίες: 8.00 – 20.00

Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου:

 • 6 Μαρτίου – Μνήμη Μελίνας Μερκούρη.
 • 18 Απριλίου – Διεθνής Ημέρα Μνημείων.
 • 18 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Μουσείων.
 • 5 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
 • Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς).
 • Οι Κυριακές κατά το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου.
 • Οι επίσημες αργίες του Κράτους.
 • Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα πλην των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου (όταν η πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα εισόδου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή).
 • 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.archmusmes.culture.gr

www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioMessenias

27210-83485

Άννα Παύλου

Γεωργία Πολιτάκη

Ελλαδικό