Με τη συμμετοχή περίπου εξακοσίων επιστημόνων, οι οποίοι προέρχονται από 52 χώρες, συνεχίζονται οι εργασίες του 41ου Διεθνούς Συμποσίου Αρχαιομετρίας, το οποίο πραγματοποιείται στην Καλαμάτα μεταξύ 15 και 21 Μαΐου 2016.

Το 41ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιομετρίας, με σημαντικές ανακοινώσεις από επιστήμονες διαφόρων εξειδικεύσεων που συναπαρτίζουν τον κλάδο της Αρχαιομετρίας, διεξάγεται στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας. Την οργανωτική ευθύνη φέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με επικεφαλής της οργανωτικής ομάδας τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Ζαχαριά.

Το International Symposium on Archaeometry, το οποίο αναλήφθηκε από το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί κορυφαίο επιστημονικό γεγονός στον χώρο της αρχαιομετρίας και αρχαιολογικής έρευνας.

Ελλαδικό