Το Σάββατο 29 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο “Ν. Πολίτης” της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο με θέμα “Αναγκαιότητα της Ολικής & Ελληνικής Νοηματικής Επικοινωνίας στην κοινωνία του σήμερα για τον πληθυσμό με προβλήματα ακοής -Χρήση δίγλωσσης επικοινωνίας και Τεχνολογίας”.

Πρόκειται για μία Ημερίδα που διοργανώνεται από την Π.Α.Λ.Ο ( Πανελλήνια Αντικωφωτική & Λογοθεραπευτική Οργάνωση).

Το συνέδριο θα ξεκινήσει στις 10.30  το πρωί και θα έχει διάρκεια 2 ώρες και θα γίνει υπό την αιγίαδα των Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 

Συνεργασία ανταλλαγής άρθρων με το www.studentsnet.gr

Ελλαδικό