Ακριβώς 20 χρόνια συμπληρώνονται από την ίδρυση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000.

Με έδρα του την Τρίπολη αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, η παρουσία του έχει εδραιωθεί σε 6 πόλεις, έχει αναπτύξει 9 Σχολές με 22 Τμήματα και καταγράφει ένα αναπτυσσόμενο φοιτητικό δυναμικό που ξεπερνά τους 25.000 φοιτητές.

Δείτε επίσης:

Ελλαδικό