Στο Δήμο Καλαμάτας εστάλη η απόφαση έγκρισης του κτηριολογικού προγράμματος του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, δυναμικότητας εξήντα (60) μαθητών/τριών.

Πρόκειται για το 10/θέσιο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, την κατασκευή του οποίου ο Δήμος προωθεί μέσω χρηματοδότησης που θα διεκδικήσει από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα AT07 «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος των Δήμων στον Άξονα “Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός”».

Στον εν λόγω άξονα θα κατατεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα η πρόταση που, εκτός από το Ειδικό Δημοτικό, θα περιλαμβάνει ως δεύτερο υποέργο την κατασκευή του νέου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου στην Καλαμάτα.

Η μελέτη για το νέο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, σε δημοτικό οικόπεδο στην περιοχή του Ανατολικού Κέντρου της πόλης, με αρχικό προϋπολογισμό 5,5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει χώρους διοίκησης, κοινωνικούς, βοηθητικούς, φυσικής αγωγής, εργαστήρια, ειδικούς χώρους γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και αυτόνομη διαβίωση.

Ελλαδικό