Τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης διοργανώνουν διαδικτυακά μαθήματα Ελληνικών σε αλλοδαπούς αλλά και ομογενείς που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην Ελληνική γλώσσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στα σεμινάρια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή έως τις 10 Ιανουαρίου, με τα μαθήματα να ξεκινούν στις 25 του μήνα.

Τα διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας έχουν αναπτυχθεί για όσους πρέπει να αρχίσουν να μαθαίνουν, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους ή να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες στην ελληνική γλώσσα.

Τα μαθήματα απευθύνονται επί του παρόντος σε υποψηφίους χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στην ελληνική γλώσσα, σε μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας που παρακολουθούν παράλληλα μαθήματα γλωσσών και απόδημους που κάποια στιγμή έχουν παρακολουθήσει σχολείο ελληνικής γλώσσας και έχουν διδαχθεί ελληνικά σε μια τάξη.

Το Σχολείο δεν εξαντλεί το ρόλο του στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά δίνει έμφαση και σε διάφορες δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ελλαδικό