Στο διάστημα των δύσκολων και κρίσιμων για όλους ημερών της πανδημίας, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα, συνεχίζουν αδιάλειπτα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να βρίσκονται δίπλα στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης και αυστηρής τήρησης των μέτρων δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας και με προτεραιότητα τη μέγιστη προστασία των επωφελούμενων και των ίδιων των εργαζόμενων, τα Κέντρα μας συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέσω φυσικής παρουσίας όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και τηλεφωνικών συνεδριών, προκειμένου να επιτευχθεί η μέχρι τώρα προσπάθεια για μια ολιστική προσέγγιση υποστήριξης παιδιών και γονέων.

Επιδίωξη των Παιδικών Χωριών SOS είναι στην Καλαμάτα τα παιδιά και οι γονείς των οικογενειών που έχουν ανάγκη, να μην χάσουν την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη ακόμα και σε συνθήκες όπως στην περίοδο της πανδημίας.

Δείτε επίσης:

Ελλαδικό