Στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας “AgrEco Innovation”, συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

To AgrEI αποσκοπεί να αποτελέσει έναν Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στην Αγροοικολογία και Κυκλική Οικονομία, παρέχοντας υπηρεσίες βασισμένες σε προηγμένες τεχνολογίες δεδομένων.
Θα συνδέει περιφερειακές διοικήσεις, οργανισμούς, συλλογικά και συνεργατικά σχήματα και εταιρείες, δημιουργώντας ταυτόχρονα οριζόντια ψηφιακά δίκτυα.

Το AgrEI στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, μέσα από την ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων για να αναπτύξουν νέα εργαλεία και υπηρεσίες για τη γεωργία και το περιβάλλον.

Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα