Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 στις 19:30, στον προαύλιο χώρο του Cafe Cine, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Χρυσού «και ΜΠΟΡΩ και ΘΕΛΩ να ΔΙΑΒΑΖΩ».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Ολοένα και λιγότεροι μαθητές επιλέγουν να διαβάζουν βιβλία από μόνοι τους. Η αυξανόμενη αυτή απροθυμία για λογοτεχνική ανάγνωση δεν μπορεί πια να αποδίδεται αποκλειστικά σε (ανα)γνωστικά ελλείμματα αυτών αλλά, κυρίως, στην (απ)ενεργοποίηση πτυχών του αναγνωστικού κινήτρου που υπονομεύει την απόλαυση και, κατ’ επέκταση, τη μελλοντική φιλαναγνωστική συμπεριφορά τους.

Το «και ΜΠΟΡΩ και ΘΕΛΩ να ΔΙΑΒΑΖΩ!» αποτελεί ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης, ενδυνάμωσης και διατήρησης δύο βασικών συνιστωσών του αναγνωστικού κινήτρου και των επιμέρους παραγόντων που τις συνδιαμορφώνουν, των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας και της εσωτερικής παρώθησης για αφηγηματική ανάγνωση, σε παιδιά τυπικής σχολικής ηλικίας. Πρόκειται για μια διδακτική παρέμβαση, σαφώς επηρεασμένη από τη ‘συναλλακτική’ λογοτεχνική ανάγνωση της Rosenblatt, που αναδεικνύει την ατομική ανταπόκριση και έκφραση του αναγνώστη, τη νοηματοδότηση και ερμηνεία του αναγνωστικού υλικού σε κοινότητες αναγνωστών μέσα από στρατηγικές αισθητικής ανάγνωσης και αυθεντική αξιολόγηση.

Το βιβλίο αυτό λοιπόν περιλαμβάνει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος αυτού, ώστε να αποτελέσει έναν πολύτιμο και πρακτικόοδηγό – για ερευνητές, εκπαιδευτικούς και γονείς – ενίσχυσης του αναγνωστικού κινήτρου σε δραστηριότητες φιλαναγνωσίας σε εκπαιδευτικά (και μη) περιβάλλοντα.

Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε από τις Eκδόσεις «ἡδυέπεια» το βιβλίο του Μιχάλη Χρυσού «και ΜΠΟΡΩ και ΘΕΛΩ να ΔΙΑΒΑΖΩ».

Ελλαδικό