Για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης πάρκου Σιδηροδρόμων», υπεγράφη σύμβαση, χθες, από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τη νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Αντικείμενο του έργου, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά από σήμερα, είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης από επιχείρηση που κατέχει σχετική άδεια λειτουργίας και με προσωπικό της που επίσης κατέχει άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος.

Προβλέπεται δε, η  με φυσική παρουσία ατόμου φύλαξη του χώρου του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, από τις 10 το βράδυ έως τις 6.00 το πρωί  της επόμενης μέρας. Επομένως, για διάστημα οκτώ (8) ωρών όλες τις ημέρες του έτους συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και Αργιών, θα υπάρχει φύλαξη.

Πρόκειται, ως γνωστόν, για χώρο που περικλείεται από τις οδούς Ψαρών, Αριστομένους, Κρήτης και Μακεδονίας  και  όπου εντός του υπάρχουν κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις, πρώτιστα όμως βρίσκεται και λειτουργεί έκθεση με σιδηροδρομικούς συρμούς και βαγόνια που αναπαριστούν μεγάλο τμήμα της ιστορίας των ελληνικών σιδηροδρόμων.

Αυτά τα εκθέματα συντηρούνται από το Δήμο και είναι ανεκτίμητης ιστορικής αξίας. Υπενθυμίζεται ότι συχνά, τόσο βαγόνια, όσο και ο αστικός εξοπλισμός του Πάρκου, έχουν βανδαλιστεί από αγνώστους.

Πέραν της νυχτερινής φύλαξης, θα γίνεται επιτήρηση του χώρου κατά τη διάρκεια της ημέρας και ως τη λήξη του ωραρίου εργασίας του προσωπικού της, από τη Δημοτική Αστυνομία.

Το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων είναι υπόθεση όλων μας, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου,  από το Δήμο δε γίνεται έκκληση προς όλους, ο χώρος να διατηρείται καθαρός και να μην γίνονται φθορές προκειμένου να τον απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι.

Ελλαδικό