Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ο απολογισμός των Κέντρων Δημιουργική Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2019-2020.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εισήγηση είναι άκρως χαρακτηριστικά για την πορεία του θεσμού και για το έργο του σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2019-2020».

Στα ΚΔΑΠ του Δήμου εγγράφησαν 272 παιδιά. Περαιτέρω, παρακολούθησαν τις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ, άλλα 13 περίπου παιδιά εκτός voucher, ενώ το πρόγραμμα παρακολούθησαν παιδιά και με το θεσμό του επισκέπτη. Μετά από μετακινήσεις από άλλες δομές, τα ΚΔΑΠ εξυπηρέτησαν συνολικά 282 παιδιά με αξία τοποθέτησης (voucher).

Ελλαδικό