Άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ναυαρίνου αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπειτα από σχετική εισήγηση του Δημάρχου.

Να σημειώσουμε ότι η απόφαση αφορά στη μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου από την οδό Ηρώων έως την οδό Αύρας, και η επαναφορά της κυκλοφορίας στην προτέρα κατάσταση.

Σε ότι αφορά την πεζοδρόμηση στη Ναυαρίνου, στο τμήμα από τη Φαρών μέχρι την Ακρίτα. Το τμήμα συνεχίζει κανονικά να πεζοδρομείται κάθε βράδυ από τις 20:00 μέχρι τις 02:00.

Η ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας αναφέρει τα εξής:

Μετά την εφαρμογή του δεύτερου πακέτου των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αξιολογήθηκε πως ήταν αναγκαία η τροποποίησή τους. Είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαβούλευση, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν καθώς και των απόψεων που δημόσια αλλά και στη διάρκεια συσκέψεων εκφράστηκαν από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, η άρση της απόφασης που αφορά στην προσωρινή μονοδρόμηση-πεζοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου από την οδό Ηρώων έως την οδό Αύρας και η επαναφορά της κυκλοφορίας στην προτέρα κατάσταση. Η εφαρμογή της απόφασης τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

Elladiko