Η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού για τον σπόρο, τη φύση και τη γη, το Re:Think GAIA Festival επιστρέφει στο Αγρόκτημα Φοίφα, στις 24 και 25 Ιουνίου, με στόχο να ενώσει σπόρους και ανθρώπους!

Τι είναι το Re:Think GAIA Festival;

Πρόκειται για ένα συνεργατικό φεστιβάλ ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών, δεξιοτήτων, συναισθημάτων, μέσα από ένα πλήθος εκδηλώσεων (δρώμενα, εισηγήσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις, παραστάσεις, εκθέσεις, μουσική και πολλά άλλα) που πλαισιώνουν την καθιερωμένη, εδώ και οχτώ χρόνια, Γιορτή Ανταλλαγής Σπόρων από την Ανοιχτή Τράπεζα Παραδοσιακών Σπόρων του Αγροκτήματος Φοίφα!

Ένας νέος Πολιτισμός της Καλλιέργειας συνιστά επιτακτικό αίτημα της εποχής! Στόχος του φεστιβάλ είναι να επικοινωνήσει μηνύματα και πρακτικές για μια βιωσιμότερη διαχείριση της γης και προστασία του περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό την ολιστική ανάπτυξη μιας πιο δίκαιης και εναρμονισμένης με τις φυσικές διαδικασίες κοινότητας.

Λίγα λόγια για τη Re:Think ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και το Αγρόκτημα Φοίφα:

Η Re:Think ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι ένας μη κερδοσκοπικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός, αλλά και παραγωγικός συνεταιρισμός με στόχο τη διάδοση του “Πολιτισμού της Καλλιέργειας” και την εκμάθηση τεχνικών αυτοδιαχείρισης της ενέργειας στην καθημερινότητα μας, ως βασικού συστατικού μιας βιώσιμης, αυτάρκους και εναρμονισμένης με τις φυσικές διαδικασίες κοινωνίας, καθώς θεωρεί τον άνθρωπο ως έναν νοήμονα ενεργό οργανισμό, σε πλήρη αλληλεξάρτηση με το φυσικό του περιβάλλον και ως, εκ τούτου, ένα με τη φύση γύρω του. Το έργο της στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: α) την αυτοδιαχείριση των απορριμμάτων και β) την αυτοδιαχείριση της τροφής.

Το Αγρόκτημα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα βρίσκεται εντός του αστικού ιστού. Με ιστορική παράδοση άνω των 100 ετών, καθώς υπήρξε βάση του Αγροτικού Σταθμού Μεσσηνίας, αντλεί και εμπνέεται από τη μνήμη αυτή και αναδεικνύει μια νέα προσέγγιση στη σχέση ανθρώπου και φύσης, στηριζόμενη στον σεβασμό, την αρμονία, την αυτάρκεια και τη βιωσιμότητα.

Ελλαδικό