Την Τετάρτη  24 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9:15 – 11:15 το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας,  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της υποψηφιότητάς του δήμου Καλαμάτας αναφορικά με τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021.

Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν 10 άτομα από διαφορετικούς τομείς που έχουν συμμετάσχει σε δράσεις του KALAMATA:21 γνωρίζοντας έτσι τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την προετοιμασία της πόλης μας για το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η ομάδα παρουσίασης έχει συσταθεί και έχει ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζεται για την παρουσίαση.

Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23 και 26 Φεβρουαρίου 2016. Η συνάντηση προεπιλογής θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, στις 17.30, με ανακοίνωση στον Τύπο, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (οδός Μπουμπουλίνας 20 – 22). Στη εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα δημοσιοποιήσει τα ονόματα των πόλεων που θα έχουν επιλεγεί για την τελική φάση της διαδικασίας.

Ελλαδικό