Ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου θα υλοποιήσουν στον Δήμο Καλαμάτας την πιλοτική Δράση Ανακύκλωσης Βιο-αποβλήτων: Δήμος Καλαμάτας: Eco – Έτοιμος.

Στόχος είναι μέσω της πρακτικής εφαρμογής να καταλήξουν στις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν στην ανακύκλωση των βιο-αποβλήτων, και να εξασφαλίσουν την επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης 55% μέχρι το 2025, όπως ορίζεται και από τον Νόμο 4819/2021 που αφορά στην Ανακύκλωση και την Διαχείριση Αποβλήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η ανακύκλωση  των οργανικών απορριμμάτων κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι κατά μέσο όρο το 40-45% των απορριμμάτων κάθε νοικοκυριού είναι βιο-απόβλητα.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται παρακάτω, ο Δήμος Καλαμάτας και ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, πρωτοπορούν συνδυάζοντας τους καφέ κάδους με βιο-φίλτρο με ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα εξασφαλίσουν την συμμετοχή των πολιτών.

H πιλοτική δράση έρχεται να δώσει λύση στο σημαντικότερο πρόβλημα που έχουν οι πολίτες με τους κάδους απορριμμάτων, λόγω οσμών και εντόμων. Για αυτό και επιλέχθηκε  ο καφέ κάδος με βιο-φίλτρο για την ανακύκλωση των βιο-αποβλήτων ο οποίος:

1.   Αδρανοποιεί τις οσμές

2.  Μηδενίζει το ενδεχόμενο παρουσίας εντόμων και ζωυφίων

3. Εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, προστατεύοντας την ανθρώπινη υγεία

4. Αποτρέπει την δημιουργία μούχλας μακροπρόθεσμα

5.  Ενισχύει την διαδικασία της σωστής κομποστοποίησης

6. Μειώνει πολύ την συχνότητα των αποκομιδών, με μεγάλη οικονομική εξοικονόμηση για τον Δήμο

ΣΤΟΧΟΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  • 20% Ανακύκλωση βιοαποβλήτων ανά Νοικοκυριό
  • 70% Καθαρότητα βιοαποβλήτων
  • 35 Τόνοι Μείωση εκπομπών Co2e
  • 30 Τόνοι Εκτροπή από την ταφή Βιο-αποβλήτων
  • 100% Eco- Έτοιμοι, Ικανοποιημένοι και Περήφανοι Πολίτες

H συμμετοχή και  γνώμη των πολιτών του Δήμου Καλαμάτας, θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα της πιλοτικής δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12.30 στο Πάρκο Τσέπης της οδού Χρυσανθέμων θα γιορτάσουμε όλοι μαζί την έναρξη της σημαντικής αυτής δράσης.

Ελλαδικό