Σε περισσότερους από 120 αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας θα επιτρέπεται η πρόσβαση των ζώων συντροφιάς. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπαθητικά τετράποδα, παρέα με τους κτήτορές τους, θα μπορούν να «επισκέπτονται» συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) γνωμοδότησαν ομόφωνα υπέρ της εισόδου ζώων συντροφιάς σε αυτούς -φυσικά υπό όρους και προϋποθέσεις.

Στη Μεσσηνία, σύμφωνα με την απόφαση, θα επιτρέπεται η είσοδος σε δεσποζόμενα ζώα, αλλά και η τοποθέτηση κλωβών ή οικίσκων για την προσωρινή παραμονή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, σε 6 αρχαιολογικούς χώρους:

-Ανάκτορο-Παλάτι Νέστορα

-Περιστεριά

-Αρχαία Μεσσήνη

-Κάστρο Μεθώνης

-Κάστρο Καλαμάτας

-Φρούριο Πύλου – Νιόκαστρο.

Οι όροι που θα πρέπει να τηρούνται είναι οι εξής:

-Το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς να συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του με τη χρήση λουριού χειρισμού (όπως ενδεικτικά τύπου σαμαράκι), μήκους μέχρι 1 μ., ή στην αγκαλιά του (σε μάρσιπο)

-Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς να φέρει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου

-Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς να φέρει μαζί του τα απαραίτητα σύνεργα για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου

-Να μην επιτρέπεται η πρόσβαση των ζώων συντροφιάς σε κλειστούς χώρους (π.χ. θολωτοί τάφοι, θαλαμοειδείς τάφοι, σπήλαια), στο εσωτερικό μνημείων (π.χ. κοίλα θεάτρων, αρχαίοι ναοί), καθώς και σε χώρους με ψηφιδωτά δάπεδα και μαρμαροθετήματα, τοιχογραφίες, δάπεδα διαστρωμένα με ευπαθή υλικά

-Να τοποθετηθούν εντός των αρχαιολογικών χώρων κάδοι συλλογής περιττωμάτων ζώων

-Σε όσους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση κλωβών ή οικίσκων για την προσωρινή παραμονή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, οι εν λόγω υποδομές να υποδειχθούν από τις αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία

-Να επιτρέπεται η είσοδος δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στους αρχαιολογικούς χώρους μόνον με τη χρήση φιμώτρου.

Ελλαδικό