Την έγκριση του σχεδίου «Συμφωνία ίδρυσης τοπικού προγράμματος Special Olympics Hellas και Δήμου Καλαμάτας» ενέκρινε στην 21η/2020 συνεδρίασή του το Δ.Σ., εξουσιοδοτώντας τον Δήμαρχο για την σχετική υπογραφή.

Σημειώνεται ότι τα Special Olympics Hellas σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, προχωρούν στη ίδρυση και λειτουργία Τοπικού Προγράμματος Special Olympics με την επωνυμία Special Olympics Hellas, Καλαμάτα.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με νοητική αναπηρία σε αθλητικά προγράμματα, σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, καθώς και σε Παγκόσμιους αγώνες Special Olympics, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

Τα Special Olympics Hellas είναι ένα μη κερδοσκοπικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό σωματείο που στηρίζεται καθ΄ ολοκληρία στον εθελοντισμό. Ιδρύθηκαν στη χώρα μας πριν από 32 χρόνια με σκοπό να προσφέρουν σε ετήσια βάση, οργανωμένες προπονήσεις και αγωνιστικές ευκαιρίες σε άτομα με νοητική αναπηρία, σε 28 Ολυμπιακού τύπου αθλήματα.

Μέσα από δράσεις τους, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Αθλητικούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς της Χώρας, καθώς και με την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, Special Olympics Hellas επιτυγχάνουν την ένταξη των αθλητών τους στους κόλπους της κοινωνίας, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης. Έχοντας διαπιστώσει τις ανάγκες πολλών περιοχών της χώρας, τα Special Olympics Hellas ξεκίνησαν, με Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την σε βάθος τριετίας ίδρυση προγραμμάτων σε 21 πόλεις-στόχους. Από την περιφέρεια της Πελοποννήσου, περιελήφθη πρώτη η Καλαμάτα.

Ελλαδικό