Η Ομάδα πάμε βόλτα οργανώνει περίπατο την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παλιότεροι ιστορικά σχολεία της πόλης μας όπως το Δημοτικό Σχολείο Αρρένων, το Δημοτικό Σχολείο Θηλέων, το Ελληνικό Σχολείο Αρρένων, το Γυμνάσιο Αρρένων, το Οικονομικό Γυμνάσιο, το Αρσάκειο, το Μπενάκειο Δημοτικό Σχολείο, το A’ Δημοτικό σχολείο, το 4ο Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο Θηλέων και όποιο άλλο μας θυμίσετε και προτείνετε.

Ήδη από τους νεότερους χρόνους λειτουργούσαν δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων,το <<Ελληνικό Σχολείο>> ή Σχολαρχείο (1835) και το 1861 το πρώτο γυμνάσιο της πόλης και του νομού. Παράλληλα αναπτύχθηκε και η η ιδιωτική εκπαίδευση. Από τα τέλη του 1860 είχε ιδρυθεί το πρώτο ιδιωτικό σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης, για να ακολουθήσουν το 1871 άλλα δύο και στη συνέχεια η Σχολή Απόρων Παίδων, το Παρθεναγωγείο και τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αι. το Αρσάκειο Αστικό Σχολείο.

Διαδρομή :

  • Mονή Καλογραιών
  • Γωνία οδων Φάριος και Αλαγονίας
  • Αλεξανδράκειο Γηροκομείο
  • Δημοτικό Ωδείο
  • Κορφιωτάκειο κτήριο
  • Οδός Κουμουνδουράκη (πλ. Φραγκόλιμνας)
  • Αρτέμιδος και Λαιϊκων
  • Πλατεία Ταξιαρχών

(Η διαδρομή θα προσαρμοστεί με τις προτάσεις σας. Σίγουρα ξεχάσαμε πολλά)

Φέρτε μαζί σας θύμησες ή φωτογραφίες αν υπάρχουν.

Θα είναι πολύτιμη συμβολή στον περίπατο η παρουσία παλιών Καλαματιανών.

Σημείο συνάντησης : H γυναικεία μονή Αγίου Κωνσταντίνου στις 7.30μμ

Πληροφορίες για συνεννόηση, παρατηρήσεις, ελλείψεις κτλ στο 6936-518550

Ελλαδικό