Μια σειρά από επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης προγραμματίζει καθόλη τη διάρκεια του έτους η Μητροπολη Μεσσηνίας.

Για την διοργάνωση των εκδηλώσεων έχει συσταθε επιτροπή, την οποία αποτελούν οι:

1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος
2. Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιᾶς, Πρωτοσύγκελλος Ι Μητροπόλεως Μεσσηνίας
3. Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Νταμάτης, Αρχιερατικός Επίτροπος Καλαμάτας
4. Πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος Τζαϊλέας, Υπεύθυνος Νεότητος της Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας
5. Δρ. Ιωάννης Μπουγας, Θεολόγος

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Α. Λατρευτικαί Ἐκδηλώσεις

1) 3 Ἰανουαρίου 2021. Κυριακή πρό τῶν Φώτων.

Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ ἐπισήμου Ἑορτασμοῦ τῆς 200ετηρίδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Γ΄ ὡς Διάδοχος τῶν Ἐθνομαρτύρων Ἀρχιερέων: Μητροπολίτου Μονεμβασίας & Καλαμάτας ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Παγώνη, Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης καί εἶτα Μεσσήνης καί Μεσσηνίας ΙΩΣΗΦ Νικολάου, Ἐπισκόπου Κορώνης ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μπίστη καί Ἐπισκόπου Μεθώνης ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Παπαθεοδώρου, κι ἄλλων ἐπιφανῶν Ἀρχιερέων, θά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῇ Ἱστορικῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βελανιδιᾶς, τόπον Μοναχικῆς κουρᾶς τοῦ «Μπουρλοτιέρη τῶν ψυχῶν» Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δικαίου ἤ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ καί Στρατηγεῖον καί Ὁρμητήριον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Καλαμάτας τήν 23ην Μαρτίου 1821. Ἅμα τῇ ἀπολύσει θά ὁμιλήσῃ, κηρύσσων καθ’ ἅπασαν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσσηνίας, τόν ἐπίσημον ἑορτασμόν ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἤτοι ἀπό τῆς 1ης Ἰανουαρίου ἕως καί τῆς 31ης Δεκεμβρίου 2021.


2) 30 Ἰανουαρίου 2021. Ἑορτή Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἐν Καλαμάτᾳ.
Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον ὑπέρ τῶν Μεσσηνίων Διδάχων τοῦ Γένους.
Ὁμιλία ὑπό Ἐκπαιδευτικοῦ περί τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ καί τῶν Διδάχων τοῦ Γένους.


3) 21 Μαρτίου 2021. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ ἐν Καλαμάτᾳ.

Ἀ ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ό ν Μ ν η μ ό σ υ ν ο ν
Τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Νεοφύτου, Δωροθέου, Σωφρονίου, Δαμασκηνοῦ Λαυρεντίου, Γαβριήλ, Ζωσιμᾶ, Σωφρονίου, Λαυρεντίου, Νικηφόρου, Γαβριήλ, Γρηγορίου, Καλλινίκου, Νικηφόρου, Γερασίμου, Παϊσίου, Γρηγορίου, Διονυσίου, Νικηφόρου, Ἀνθίμου, Ἰγνατίου, Ἀμβροσίου καί Χρυσάνθου τοῦ καί Ἐθνομάρτυρος.

Τῶν ἀειμνήστων Ἐπισκόπων τῆς πάλαι ποτε διαλαμψάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ: Γρηγορίου, Νικολάου, Θεοδώρου, Νικήτα, Ἀθανασίου, Παναρέτου, Νικολάου, Ἀκινδύνου, Βασιλείου, Ἀντωνίου, Γεωργίου, Μιχαήλ, Καλογνήτου, Νήφωνος, Μάρκου, Ἰωσήφ, Ἀνθίμου, Ἰωσήφ, Ἀρσενίου, Χριστοφόρου, Νεοφύτου, Παρθενίου, Καλλίστου, Γρηγορίου, Θεοφάνους, Ἱερεμίου, Ἀνθίμου, Ἰγνατίου, Μελετίου, Νεοφύτου, Γρηγορίου τοῦ καί Ἐθνομάρτυρος καί Μακαρίου.

Τῶν ἀειμνήστων Ἐπισκόπων τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ: Ἀφοβίου, Γερασίμου, Θεοδοσίου, Θεοδωρήτου, Στεφάνου, Κωνσταντίνου, Ἰωάννου, Μάρκου, Μακαρίου, Ἀθανασίου, Βησσαρίωνος, Βενεδίκτου, Μακαρίου, Ἀρσενίου, Ἰωάσαφ, Νεοφύτου, Παγκρατίου, Εὐθυμίου, Βησσαρίωνος, Σωφρονίου, Ἀγαπίου, Γαβριήλ, Γρηγορίου, Ἰακώβου, Ἀνθίμου, Μακαρίου, Μακαρίου, Ἀθανασίου, Κυρίλλου, Παϊσίου καί Γρηγορίου τοῦ καί Ἐθνομάρτυρος.

Τῶν ἀειμνήστων Ἐπισκόπων τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ: Παρθενίου, Ἀρσενίου, Θεοδοσίου, Παρθενίου, Θεοδοσίου, Ἀρσενίου, Ἰωάσαφ, Παρθενίου, Εὐθυμίου, Θεοδοσίου, Νικηφόρου, Δανιήλ καί Κωνσταντίου.

Τῶν ἀειμνήστων Ἐπισκόπων τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Ἀλεξάνδρου, Ἀθανασίου, Φιλίππου, Ἰωάννου καί Μαλαχίου.

Τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Ἰωσήφ, Προκοπίου, Στεφάνου, Παναρέτου, Μελετίου, Πολυκάρπου, Χρυσοστόμου καί Χρυσοστόμου.

γ) 23 Μαρτίου 2021 .
Δοξολογία, εἰς τον Ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Καλαμάτας, ἐπί τῇ Ἀπελευθερώσει τῆς πόλεως τῆς Καλαμάτας ἐκ τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ.

Β. Ἐπιστημονικές Ἡμερίδες

1) «Ἡ προκήρυξη τῆς Μεσσηνιακῆς Γερουσίας πρός τάς Εὐρωπαϊκάς Αὐλάς: Ἀποτιμώντας τήν σημασία της σήμερα». Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, 30 Ἰανουαρίου 2021.
Τρεῖς πανεπιστημιακοί Καθηγητές θά δώσουν τήν ἑρμηνεία τους:

α) «Τό ἀνολοκλήρωτο 1821. Σκέψεις γιά τά 200 ἔτη μετά τήν προκήρυξη τῆς Μεσσηνιακῆς Γερουσίας», ὁμιλητής ὁ Ἀναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Στείρης.

β) «Ἡ προκήρυξη τῆς Μεσσηνιακῆς Γερουσίας καί ὁ κόσμος τῶν πολιτικῶν ἰδεῶν», ὁμιλητής ὁ Καθηγητὴς Ἱστορίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Εὐάνθης Χατζηβασιλείου.

γ) «Ὁ πολιτισμός τῶν ὀλίγων καί ἡ ἀρετή τῶν πολλῶν», Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, 20 Μαρτίου 2021, ὁμιλητής ὁ Γεώργιος Πολίτης Ἀναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

2) «Ἡ προσφορά τοῦ Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ στήν παιδεία καί στόν πολιτισμό τοῦ Γένους, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν Μεσσηνία». Ἱερά Μονή Βελανιδιᾶς, 29 Μαΐου 2021.

Δύο εἰδικοί ἐπιστήμονες θά ὁμιλήσουν γιά τό συγκεκριμένο θέμα.

α) «Ἡ συμβολή τῶν Μονῶν τῆς Ἑλλάδος καί ἰδιαιτέρως τῆς Μεσσηνίας στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821», ὁμιλητής ὁ Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Πολιτικῆς Ἱστορίας στήν Στρατιωτική Σχολή Εὐελπίδων κ. Νικόλαος Τόμπρος

β) «Ἡ προσφορὰ τῶν Μονῶν τῆς Μεσσηνίας στήν παιδεία τῶν Ἑλλήνων κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί μετά ἀπό αὐτήν», ὁμιλητής ὁ Θεολόγος, Δρ Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί Φιλοσοφίας κ. Ἰωάννης Μπουγᾶς.

3) Ἐκδήλωση στήν Κορώνη, Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων Μανιατακείου Ἱδρύματος 27 Φεβρουαρίου 2021, μέ ὁμιλία: «Οἱ Ἐθνομάρτυρες: Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Καλαμάτας Χρύσανθος Παγώνης, Ἐπίσκοπος Κορώνης Γρηγόριος Μπίστης, Ἐπίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος Παπαθεοδώρου», ὁμιλήτρια ἡ Ἐπίκουρος Καθηγήτρια Παλαιογραφίας-Κωδικολογίας-Ἐκδοτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Σοφία Καπετανάκη.

4) Ἐκδήλωση στήν Μεσσήνη, Ἀμφιθέατρο Δήμου Μεσσήνης 11 Σεπτεμβρίου 2021, μέ ὁμιλίες: α) «Ἡ Ἐκκλησία στὴν Μεσσήνη πρίν καί μετά τόν Ἀγώνα», ὁμιλήτρια ἡ Ἐπίκουρος Καθηγήτρια Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῶν Νεωτέρων χρόνων τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Δέσποινα Μιχάλαγα, καί β) «Ὁ Ἐπίσκοπος Μεσσήνης Ἰωσὴφ ὁ ἀπό Ἀνδρούσης καί τό πολιτικό ἔργο του», ὁμιλήτρια ἡ Δικηγόρος, ΜΔΕ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου καί ΜΔΕ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Ἑλένη Παλιούρα.

5) Ἐκδήλωση στόν Μελιγαλᾶ, Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο 19 Ἰουνίου 2021, μὲ ὁμιλία: «Ἄγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Ἀγωνιστές τοῦ 1821», ὁμιλητής τό Μέλος ΕΔΙΠ τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Μάριος Ἀθανασόπουλος.

Γ. Εἰκαστικές ἐκδηλώσεις

1) Ἔκθεση ἀντικειμένων καί ἐνδυμασιῶν τοῦ ἀγῶνα σέ συνεργασία μέ τό «Μουσεῖο Ἱδρύματος Γεωργίου καί Βικτωρίας Καρέλια» (Ἰούνιος – Αὔγουστος 2021).

2) Παμμεσσηνιακός Διαγωνισμός Δοκιμίου, Ποιήματος, Θεατρικοῦ Δρώμενου καί Ἔργων ψηφιακῆς δημιουργίας (βίντεο, ρομποτική κατασκευή μέ κίνηση, μουσική δημιουργία μέ ψηφιακά μέσα), γιά μαθητές καί μαθήτριες Α΄ καί Β΄ Λυκείου μέ θέμα: «Ἐκκλησιαστικές Προσωπικότητες τοῦ ἀγῶνα στήν Μεσσηνία: Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Καλαμάτας Χρύσανθος Παγώνης, Ἐπίσκοπος Κορώνης Γρηγόριος Μπίστης, Ἐπίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος Παπαθεοδώρου», σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Μεσσηνίας. (Ἰανουάριος – Μάϊος 2021). Ἡ ἀπονομή τῶν βραβείων θά πραγματοποιηθεῖ στήν Καλαμάτα στίς 25 Σεπτεμβρίου 2021 στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καλαμάτας, ὅπου θά λάβει χώρα καί Μουσική ἐκδήλωση μέ τραγούδια γιά τό 1821 σέ συνεργασία τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου καί τῶν Νεανικῶν Συντροφιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

3) Παμμεσσηνιακός Διαγωνισμός Ζωγραφικῆς γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου, μέ θέμα: «Ἡ Ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου: Ὁ θρίαμβος τῆς συνεργασίας καί τῆς ἀλληλεγγύης τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης», (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2021). Ἡ ἀπονομή τῶν βραβείων θά πραγματοποιηθεῖ στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Δήμου Πύλου-Νέστορος στήν Πύλο στίς 12 Δεκεμβρίου 2021 ὅπου θά λάβει χώρα καί ἡ καταληκτήριος ὁμιλία τῶν Ἐπετειακῶν Ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, Καθηγητή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα: «Ἡ ὑπαρξιακή ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου γιά ἐλευθερία καί ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821».

Δ. Ἐπετειακές Ἐκδόσεις

1) Ἐπετειακή Ἔκδοση «Μεσσηνιακό Ἁγιολόγιο», στό ὁποῖο θά συμπεριλαμβάνονται καί οἱ Ἐθνοϊερομάρτυρες τῆς Μεσσηνίας, σέ συνεργασία μέ τήν Περιφερειακή Ἑνότητα Μεσσηνίας. Ἡ παρουσίαση τοῦ ἔργου θά πραγματοποιηθεῖ στό Ἀμφιθέατρο «Ἀλέξανδρος Κουμουνδοῦρος» τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Μεσσηνίας στήν Καλαμάτα στίς 16 Μαΐου 2021.

2) Ἐπετειακή Ἔκδοση τῶν πρακτικῶν τῶν ἀνωτέρω Ἡμερίδων καί Ἐκδηλώσεων

Ελλαδικό