Τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο στο Δήμο Καλαμάτας θα τοποθετηθούν 9 ναυαγοσωστικοί πύργοι για την προστασία των λουομένων . Για τους λόγους αυτούς είναι μεγαλύτερο φέτος το κόστος για τους ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες ακτές του δήμου.

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά η ναυαγοσωστική κάλυψη περιλαμβάνει επιπλέον θέση στη Δυτική Παραλία (Κορδίας). Επίσης η κάλυψη διευρύνθηκε σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως. Ιδιαίτερα σημαντικό και το ότι προβλέπεται για πρώτη φορά φέτος η ύπαρξη εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή σε κάθε σταθμό.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Καλαμάτας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Πιο συγκεκριμένα οι ακτές του Δήμου Καλαμάτας που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης σύμφωνα με τα οριζόμενα είναι οι εξής:

Α) Ανατολική Παραλία, μήκους 2.200 μ. (6 βάθρα)

Β) Αλμυρός, μήκους 400 μ. (1 βάθρο)

Γ) Μικρή Μαντίνεια, μήκους 400 μ. (1 βάθρο)

Δ) Δυτική παραλία (Κορδίας) 400 μ. (1 βάθρο)

Σύνολο Ναυαγοσωστικών βάθρων: εννέα (9)

Συγκεκριμένα προβλέπεται να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Τοποθέτηση ναυαγοσωστικών βάθρων, σύνολο εννέα (9), στις ανωτέρω ακτές Α), Β) , Γ) και Δ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/04-04-2018).

2. Στελέχωση των εννέα (9) ναυαγοσωστικών βάθρων με ένα ναυαγοσώστη ανά βάθρο, εποπτεία αυτών από ένα (1) ναυαγοσώστη ως συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών και ένα (1) χειριστή ταχυπλόου με ένα ναυαγοσώστη (1) οι οποίοι θα επιβαίνουν στο ταχύπλοο σκάφος για την παροχή άμεσης βοήθειας.

3. Εξοπλισμός του κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου – σύνολο εννέα (9) – με ναυαγοσωστικά εφόδια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ναυαγοσωστικό σκάφος & κοινό εξοπλισμό (άρθρο 7 παρ.1γ του ΠΔ 31/2018).

4.Διάθεση ενός μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων (άρθρο 7 παρ.1δ του ΠΔ 31/2018). Διάθεση ενός ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4Χ4.

4. Διάθεση διασωστικού ναυαγοσωστικού και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού (άρθρο 7 παρ.1γ περ. 2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,22 του ΠΔ 31/2018).

5. Οριοθέτηση του χώρου λουομένων στη θαλάσσια περιοχή 400μ. κάθε ναυαγοσωστικού πόστου (περιοχή ελέγχου 200μ. εκατέρωθεν αυτού), σε όλες τις προαναφερόμενες παραλίες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η ασφάλεια των λουομένων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και για την αποφυγή επιβολής νομικών κυρώσεων προς το δήμο λόγω χαρακτηρισμού των ακτών ως «πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις.

Δείτε επίσης:

Ελλαδικό