Οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης», κατά το διάστημα 5-7 Μαΐου 2017, στην πόλη της Καλαμάτας.

Το θέμα του συνεδρίου είναι «Σῆμα Πολύτροπον», ένα διεπιστημονικό αρχαιολογικό ταξίδι από τον κόσμο των συμβόλων στην πράξη της ερμηνείας.

Συμμετοχή:
Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο έχουν προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογικής κατεύθυνσης, καθώς και απόφοιτοι Αρχαιολογικών Τμημάτων της ημεδαπής, που δεν έχουν εγγραφεί σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, το συνέδριο είναι ανοιχτό και σε προπτυχιακούς φοιτητές άλλων ειδικοτήτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών, αρκεί το θέμα τους να έχει αρχαιολογικό θεματικό πυρήνα.

Η συμμετοχή αφορά όλους όσους επιθυμούν να εισηγηθούν κάποια εργασία που άπτεται της θεματικής του συνεδρίου. Για την απλή παρακολούθηση του συνεδρίου δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
SHARE