Λαϊκορεμπέτικη Πέμπτη στο τσιπουράδικο Θεραπευτήριον!

Πότε; Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, 21:00

Που; Ιατροπουλου και Δαγρέ 2, Καλαμάτα

Κόσμημα Κοντόπουλος Καλαμάτα