Καλό παράδεισο…

Κοινοί φίλοι, κοινοί γνωστοί και συνάδελφοι, αρκετοί από την πόλη της Καλαμάτας και όχι μόνο, ήταν αυτοί που συγκλονισμένοι από το κακό μαντάτο, το τρ...